CR Carbon Steel

Thép đen cán nguội

Thép đen cán nguội (Cold Rolled Steel) được cán ở nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ phòng. Quy trình sản xuất thép cán nguội này làm cho kết cấu thép trở nên cứng hơn và khoẻ hơn. Quy trình cán nguội về nguyên lý không làm thay đổi cấu tạo vật chất thép, nó chỉ làm biến dạng. Tuy nhiên quá trình cán, dập nguội cần được kiểm soát chặt chẽ để không tạo một xung lực quá lớn làm biến dạng không kiểm soát gây đứt, nứt bề mặt.

Phuong Anh Steel cung cấp các sản phẩm thép đen cán nguội như: thép đen cán nguội dạng cuộn, tấm, băng ...đảm bảo chất lượng và các dịch vụ gia công, cắt xẻ kim loại theo mọi yêu cầu của khách hàng với giá cạnh tranh nhất.

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second